Marinens Musikkår

Jocke med MMKJoakim är sedan 2006 anställd som slagverkare/pukist i Marinens Musikkår.
Joakims tjänst innefattar också huvudansvar att spela trumset.

Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag den enda av sitt slag inom Försvarsmakten i Sverige och består av 30 heltidsanställda yrkesmusiker.

Marinens Musikkår är en försvarsmaktresurs, både hemma och utomlands, och har deltagit vid utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som musikunderhållning i personalvårdande syfte. Härtill över hundra framträdanden om året genom medverkande vid officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar och tattoon.

Förutom dessa militära tjänsteuppdrag har Marinens Musikkår en omfattande konsertverksamhet. Den innehåller en bred repertoar i olika blåsmusikgenrer och för olika målgrupper, allt för att möta en ny publik och för att skapa förutsättningar för nytänkande.

Marinens Musikkår är stationerad i Karlskrona.

Läs mer om Marinens Musikkår på www.marinensmusikkar.se